معمار و معماری ...

مطالب علمی و پژوهشی,عکسها,راندوها,دتایل ها,طرح و نقشه های معماری - بنا های مشهور ایران و جهان

آموزش پرسپکتیو دو نقطه ای

این مطلب اختصاصی می باشد.

در صورت استفاده از آن در وبلاگ یا سایت های دیگر ذکر نام منبع: memarejavan1386.blogfa.com الزامی می‌باشد.

آموزش پرسپکتیو دو نقطه ای

ابتدا برای پیدا کردن نقاط گریز در پرسپکتیو دو نقطه ای از SP که همان ناظر  باشد یک خط به موازات باله سمت چپ پلان رسم کرده تا خط PP که همان پرده تصویر باشد را قطع کند سپس از نقطه برخورد آنها خطی عمود بر خط HL ترسیم کرده محل برخورد با خط HL (خط افق) همان نقطه گریز vpr است همین امر را برای نقطه گریز سمت راست انجام می دهیم.

توجه : برای ترسیم ضلعهای از پلان که به سمت چپ میل دارند از  vprاستفاده میکنیم و برای ترسیم ضلعهای از پلان که به سمت راست میل دارند از vpl استفاده میکنیم

 

سپس خطی از sp  (( ناظر‌))  به یک گوشه از پلان  ترسیم می کنیم بهتر است برای شروع آن گوشه ای که نزدیکتر است به خط  p.p را انتخاب کنید، محل برخورد خط با p.p را عمود بر خط GL ( خط زمین ) وصل می کنیم ، محل برخورد خط با GL تصویر همان گوشه ای است که برای شروع انتخاب کرده‌ایم ، آنگاه محل برخورد خط با خط GL را به نقطه گریز vpr  یا vpl وصل می کنیم،

 توجه داشته باشید که برای ترسیم ضلعهای از پلان که به سمت چپ میل دارند از  vprاستفاده میکنیم و برای ترسیم ضلعهای از پلان که به سمت راست میل دارند از vpl استفاده میکنیم

سپس از sp ((ناظر)) به سر دیگر همان ضلع از پلان خطی ترسیم می کنیم هر جا خط ،خط p.pرا قطع کرد خطی عمود بر GL می کشیم ،محل برخورد خط عمود شده بر GL با خطی که قبلا از تصویر نقطه اول ضلع به vpr یا vpl وصل شده بود ،نقطه پایانی ضلع مورد نظر ماست.

این عمل را برای درگر ضلع های پلان تکرار می‌کنیم  تا تصویر پلان کامل شود،

 

 

ارتفاع:

برای ارتفاع دادن به پلان در پرسپکتیو های دید انسانی باید حتما اندازه ارتفاع را از روی خط زمین GL‌ داد ، آنگاه صفحه روی حجم را مطابق صفحه زیرین یا کف ترسیم می کنیم

 

 

نکته: برای بدست آوردن نقطه شروع پلانهای که از صفحه تصویر p.p فاصله دارند ، ابتدا یکی از ضلعهای که نزدیکتر است به p.p را ادامه میدهیم تا p.p را قطع کند ، از محل برخورد آنها عمود بر GL رسم می کنیم ،سپس از محل برخورد آن با  GL به نقطه گریز مربوط به همان ضلع وصل مکنیم

حال از sp خطی به همان گوشه وصل می کنیم محل برخورد آن با p.p‌ را عمود بر GL می کشیم هرجا خطی که قبلا به نقطه گریز (vpr یا vpl)  وصل شده بود قطع کرد، تصویر همان نقطه از گوشه مورد نظر است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در آخر خطوط اضافی را پاک کنید تا حجم مورد نظر خود ، را نشان دهد.

 

این مطلب اختصاصی می باشد.

در صورت استفاده از آن در وبلاگ یا سایت های دیگر ذکر نام منبع: memarejavan1386.blogfa.com الزامی می‌باشد.

با تشکر مجتبی قاسمی

+ نوشته شده در  سه شنبه ۱۳۸۸/۰۲/۲۲ساعت 8:24  توسط مجتبی قاسمی  |